Dikke Vrienden Club


Steeds meer kinderen hebben vandaag de dag overgewicht. Dit is een steeds groter gezondheidsprobleem. Dikke kinderen hebben hier vaak veel last van. Ze worden meer gepest en kunnen minder goed meekomen met sporten. Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar is er de Dikke Vrienden Club: een effectieve aanpak van overgewicht.

Samen met de huisarts, de diëtiste en de psycholoog bieden wij een leuk en actief programma voor kinderen met overgewicht.


Belangrijke redenen om in de kinderleeftijd overgewicht en obesitas te behandelen zijn:

1. Gezondheidsrisico (o.a. diabetes melitus Type 2) 

2. Negatieve sociaal-emotionele gevolgen    

3. Afhankelijk van de studie zijn 15-80% van de kinderen met obesitas als volwassenen te zwaar 

4. Naarmate er een langere leergeschiedenis is van een verkeerd eet- en beweegpatroon is dit moeilijker te veranderen. 


Uit onderzoek blijkt dat kennis over gezond eet- en beweeggedrag veelal niet voldoende is voor het aanbrengen van daadwerkelijke veranderingen in eet en beweeggedrag. Want weten is niet gelijk aan willen, en willen (motivatie) is niet gelijk aan kunnen. Naast psycho-educatie is een gedragstherapeutische aanpak en een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk om tot een daadwerkelijke gedragsverandering te komen. Diverse gedragstherapeutische technieken, zowel operant (antecedente en consequente controle) als cognitief, kunnen in deze aangewend worden. In de behandeling van kinderen is het betrekken van het systeem een sine qua non. De ouders zijn van groot belang tijdens de behandeling, zij moeten hun kind: steunen, sturen, stimuleren, motiveren en begrenzen. Daarnaast moeten ze model staan voor gezond eet- en beweeggedrag. Het gaat uiteindelijk om een leefstijlverandering voor het gehele gezin.


Om uw kind aan te melden voor de Dikke Vrienden Club of voor meer informatie, vul ons contactformulier in of bel 0182-820991.


© Cool Kids Gouda 2017 - T: 0182-820991 of 0643980035 - E: info@kinderfysiotherapie-gouda.nl