Praktijkbeoordeling


 

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed als mogelijk bijdraagt aan het versterken van welzijn en gezondheid van uw kind(-eren), die u aan onze zorgen toevertrouwt, en bij de wensen en verwachtingen die u daaromtrent heeft.

Daarom hechten we erg aan uw oordeel over de kwaliteit van ons werk. Met uw oordeel kunnen we onze professionaliteit in dienstverlening en ons vakmanschap voortdurend aanscherpen. U kunt uw mening daarover op verschillende manieren kenbaar maken.


Persoonlijk contact

Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk opmerkingen, verbetersuggesties over ons werk of dienstverlening  persoonlijk aan ons te melden op het moment dat we met elkaar in contact zijn. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het behandelmoment van uw kind(eren).


Klachten 

Het is mogelijk dat uw opmerkingen over onze professionaliteit c.q. dienstverlening meer het karakter van een klacht hebben. Hoewel we zoveel mogelijk proberen bureaucratie en formele procedures te voorkomen, verdient een officiële klacht wel een zorgvuldige en transparante behandeling. Daartoe maakt Cool Kids Kinderfysiotherapie gebruik van een klachtenregeling, waarover u hier meer kunt lezen.   


Qualizorg

Het fijnst vinden we het wanneer u – nadat een behandeling of serie van behandelingen is afgerond – reageert op de schriftelijke vragenlijst die naar uw e-mail adres wordt toegestuurd. Periodiek worden alle ontvangen vragenlijsten verwerkt in een totaaloverzicht, die ons een goed inzicht biedt op mogelijke verbeterpunten. Deze activiteit wordt voor ons uitgevoerd door Qualizorg. De resultaten van dat onderzoek zullen we  via onze website publiceren, zodat u daar naar verloop van tijd ook zelf weer kennis van kunt nemen. 


© Cool Kids Gouda 2017 - T: 0182-820991 of 0643980035 - E: info@kinderfysiotherapie-gouda.nl