Tarieven


Kinderfysiotherapie voor uw kind wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, heeft u mogelijk recht op nog meer vergoeding. 

Als de aandoening van uw kind van chronische aard is en uw kind wordt verwezen door een specialist, dan worden alle behandelingen  vergoed.


Tarieven 2017

De tarieven kunnen per verzekeraar verschillen. Raadpleeg uw polis voor de exacte tarieven van uw verzekeraar.


Zitting kinderfysiotherapie                                        € 45,00

Zitting kinderfysiotherapie aan huis                        € 60,00

Screening                                                                        € 15,00

Intake en onderzoek na screening                             € 40,00

Intake en onderzoek na verwijzing                           € 45,00

Telefonisch consult                                                      € 15,00

Eenvoudige korte rapportage                                    € 30,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport           € 60,00

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten         € 75,00

Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie      € 35,00© Cool Kids Gouda 2017 - T: 0182-820991 of 0643980035 - E: info@kinderfysiotherapie-gouda.nl